Om Grannsamverkan

Grannsamverkan


Kontaktpersoner

314 Eva Schweitz

204 Tino Jönsson

114 Harry Polka

011 Lars-Erik Karlsson

014 Katarina Nordal

2019.1.105

Du når oss på e-post:


grannsamverkan@sjoskogen.com


Är det akut kan du mejla på


112@sjoskogen.com


det mejlet eftersänds omgående till alla förtroendevalda.