Badstranden

Vi som har hand om badstranden i Sjöskogen är:


307 Johan Wredstöm

107 Johan Malmberg

010 Anna-Karin Vinterhav


Du når oss på e-post:


gruppledarna@sjoskogen.com


Är det akut kan du mejla på


112@sjoskogen.com


det mejlet eftersänds omgående till alla förtroendevalda.

2019.1.105

Badstranden

Stranden, badbryggan och flotten


Sjöskogens badstrand är populär och under sommarhalvåret finns såväl en badflotte och lite längre bort en badbrygga.


Det finns livbojar utplacerade; en vid stranden; en vid badbryggan och en vid båtbryggorna. En livboj håller i ungefär 10 år medan själva linan i 3 - 5 år. Befintliga livbojar köptes in under 2018. 


Sanden på stranden behöver fyllas på med jämna mellanrum och de närmaste omgivningarna behöver regelbundet röjas från buskage och besvärande vass.


Samfälligheten betalar fiskekort för Sjöskogens fastighetsägare med gäster gällande Länna- och Lisa sjöarna.


Ha för vana att plocka undan dina badleksaker när du inte är på stranden och ställ gärna din cykel vid sidan av så att stranden är tillgänglig för alla.
Hem => Våra anläggningar => Badstranden