Styrelsen

2019.1.105

101

StyrelseOrdförande

201 Per Skärström

maj 2020

Kassör

109 Christer Daweu

maj 2021

Sekreterare

010 Anna Karin Vinterhav

maj 2021

Ledamot

016 Leif Bertilson

maj 2020

Ledamot

314 Eva Schweitz

maj 2021

Ledamot

017 Mikael Måhl

maj 2021

Ledamot

114 Tomas Sundqvist

maj 2021Suppleant

032 Tommy Hoffman

maj 2020

Suppleant

019 Ove Genter

maj 2021

Suppleant

107 Johan Malmberg

maj 2021


Revisorer

Ordinarie

101 Bengt Sahlgren

maj 2020

Ordinarie

105 Ulf Wedlund

maj 2021

Suppleant

112 Inge Sävström

maj 2021

Valberedning

Sammankallande

317 Monica Beijer

maj20 20

319 Anna Westrin

maj 2020
 Hem => Om Föreningen => Styrelsen