Båtbryggorna

Ansvarig för båtar och båtbryggorna i Sjöskogen är:


108 Mikael Måhl


Du når honom på e-post


hamnkapten@sjoskogen .com


Är det akut kan du mejla på


112@sjoskogen.com


det mejlet eftersänds omgående till alla förtroendevalda.

2019.1.105

Båtbryggorna

Båtbryggor, båtar och uppläggningsplatser


Föreningen har två båtbryggor med plats för ca 30 småbåtar och uppställningsplatser för vintervila eller om du inte använder din båt.  Bryggorna är dimensionerade för småbåtar och har du tankar på en mindre Finlandsfärja eller en replika av pansarkryssaren Potemkin får du dessvärre tänka om och tänka mindre...


Föreningen ombesörjer och underhåller såväl båtbryggor som uppställningsplatser och för att alla ska kunna utnyttja sjön (glöm inte att du som medlem har fiskerätt !) så måste vi gemensamt ta hand om bryggorna och våra båtar på bästa sätt.


Det finns några regler som du som båtägare måste följa för att bryggorna ska hålla så länge som möjligt och för att alla som vill ska kunna utnyttja båtplatserna. Genom att följa reglerna slipper alla, inte bara Hamnkaptenen, en massa elände som i slutändan faktiskt kan innebära att du förlorar din båtplats och att du blir skadeståndsskyldig för den skada du åsamkat föreningen eller din granne. Det är ju onödigt. Roligare kan man ju ha.


- Båtar ska placeras på uppläggningsplatser för vinterförvaring - inte läggas på marken vid stranden. Alltså: vila på uppläggningsrampen eller förtöja vid båtbryggan.


- Båten ska vara förtöjd i aktern med boj (det räcker inte med ankare) samt med fjädrande förtöjning i fören.


- Båten ska vara förtöjd så att vare sig bryggan eller intilliggande båtar skadas.


Finns det plats för min båt? Hur stor båt får jag ha?


För frågor kring båtar, båtplatser, båtbryggor och andra båtrelaterade frågor kan du kontakta Hamnkapten via e-post: hamnkapten@sjoskogen.com

 

Hamnkaptenen har ansvar för båtbryggorna och båtplatserna, båtägarregistret och rapporterar regelbundet till styrelsen om båtrelaterade frågor och den hjälp hen behöver vad gäller underhåll liksom hur det ligger till med båtdisciplinen.  Hem => Våra anläggningar => Båtbryggorna