Hem

Årets STÄDDAG!

INSTÄLLD


Årets FÖRENINGSSTÄMMA!

Lördagen den 23 maj 2020 INSTÄLLD

NY DATUM 26 september!


Ps. Du vet väl om att föreningen har en Facebooksida? Sök på Sjöskogens samfällighetsförening eller

https://www.facebook.com/groups/1818020608519158/

_____________________________

__________________________Läs mer


2019.1.105

2020-05-07


Ingen föreningsstämma lördagen den 23 maj 2020

Det är helt enkelt inte rimligt med tanke på att vi fortsatt uppmanas hålla sociala kontakter till ett minimum och därutöver gemensamt begränsa sociala aktiviteter. Att hålla en föreningsstämma där flera medlemmar inte kan eller bör vara med blir ingen bra stämma. Det krävs enligt vår mening också ett fysiskt möte där avprickning av debiteringslängd kan göras och där röstning kan genomföras.

Ny datum lördagen den 26 september Bergshamra bygdegård

Viskjuter alltså upp stämman. Om det vid den tidpunkten fortsatt är restriktioner kommer vi att genomföra stämman, men säkerställa att alla som vill kan göra sin stämma hörd och ha åsikt genom den nya möjligheten till ombudsförfarandesom numera gäller - en person kan vara ombud för flera. 

Vad händer nu?

Stadgarnaföreskriver att vi ska ha föreningsstämma i maj – under rådande situation kan vi inte ha det och vi bedömer att det finns god förståelse från såväl våra medlemmar i föreningen som från olika myndigheter (t.ex. Länsstyrelsen) för detta. Hälsan först. Men det är tråkigt att det inte blir av, i synnerhet eftersom vi har flera motioner från våra medlemmar.


Styrelsen kommer verka som interimstyrelse fram till föreningsstämman i september 2020. Det innebär att vi bara sköter det vi kan dvs. löpande förvaltning.


Kallelse skickas ut inklusive årshandlingar och inkomna motioner redan nu, vi tycker att det är viktigt att allamedlemmar får information om vad som gjorts, ska göras och vilka initiativ i form av motioner som kommit in redan nu, så blir det lite som vanligt i allafall. Vi påminner igen när det är dags för föreningsstämma.


Årshandlingarna med sedvanligt innehåll skickas ut om ca en vecka. 


Utdebitering å förskott sker i juni 2020 med förra årets beslutade avgift 2500 kr.


Återkom gärna om du/ni har frågor eller funderingar!


Håll hälsan


Med vänlig hälsningStyrelsen Sjöskogens samfällighetsförening