Hem

Årets STÄDDAG!

INSTÄLLD


Årets FÖRENINGSSTÄMMA!

Lördagen den 23 maj 2020!


Ps. Du vet väl om att föreningen har en Facebooksida? Sök på Sjöskogens samfällighetsförening eller

https://www.facebook.com/groups/1818020608519158/

_____________________________

__________________________Läs mer


2019.1.105


2020-03-27
Styrelsen följer fortsatt Folkhälsomyndighetens uppdateringar avseende coronaviruset.

Med tanke på dagens skärpning av rekommendationerna ställer föreningen in lördagens städdag i sin nuvarande form.


Delar av styrelsen samt andra medlemmar , i anslutning till respektive plats nedan, kommer att göra vissa prioriterade insatser under lördagen. Om du redan är ute, är fullt frisk, inte tillhör någon riskgrupp och är intresserad eller har möjlighet av att göra en enskild insats finns följande personer på plats med uppgifter:
- Dra ris och lägg på eld B-vägen mm Team Skärström/Malmberg 

- D&E-vägen: Eldning sker E-vägen först (Team Vinterhav)

Anslut där. Finns även behov av eldning vid båtplatserna/vass mm.


Men främst - ta hand om er!
Med vänlig hälsning
Sjöskogens samfällighetsförening2020-03-19

Styrelsen följer noggrant utvecklingen vad gäller Covid19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Bedömningen om vad som är lämpligt och vad som är rimligt pågår kontinuerligt, och kan komma att ändras.


Med anledning av coronaviruset har styrelsen gjort bedömningen att en städdag just nu kan genomföras men med flera restriktioner:


För de medlemmar som är friska, inte tillhör någon definierad riskgrupp och i övrigt känner att de kan och vill delta utomhus med begränsad fysisk kontakt den 28 mars gäller följande:
- Samling kl. 10.
- Samling sker per väg dvs. I slutet av vändplan på A-vägen, I slutet av vändplan B-vägen samt I slutet av vändplan D/E vägen.
- Uppgifter delas ut på plats. Det kommer även finnas möjlighet att få uppgifter på sms om så önskas.
- Ingen grillning (dryck kommer däremot att distribueras i burk/flaska)
- Ingen s.k. milersättning

Håll utkik på föreningens hemsida och Facebook för ytterligare information.

Vad gäller föreningsstämman 23 maj återkommer styrelsen med information vid ett senare tillfälle.