Vatten

Vatten

 

Vattenprover från de 3 pumphusen A, C och D samt badplats.

På fliken Karta finns en PDF-bilaga.

På den är pumphusen markerade, liksom vår internetmast.

Frågor gällande den dragning av kommunalt vatten och avlopp som just nu pågår i Norrtälje kommuns regi behandlas inte av denna förening. I föreningen finns det tomtägare som är för och de som är emot. Av den anledningen tar inte styrselsen någon aktiv del i debatt eller information om det kommunala vattnet.

 

 

Vattenprov pumphus A 2015

Vattenprov badplats 2015

Vattenprov pumphus C 2015

Vattenprov pumphus D 2015