Styrelse

Stryrelsen i Sjöskogens Samfällighetsförening

 

Webmaster

2018-0323

 

Ordföranden:

Per Skärström

 

Sekreterare:

Leif Bertilson

 

Kassör:

Christer Daweu

 

Styrelsesuppleanter:

Anna-Karin Vinterhav

Tommy Hoffman

Medlemshandbok

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2017