Stadgar

Nya Stadgar

 

Stadgar för SJÖSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

enligt lagen (1973:1150)

Gällande från och med årsmötesbeslutet 2016.

 

 

 

STADGAR

KOMMENTAR TILL STADGAR