På gång

På gång i Sjöskogen

 

Den som vill skriva något trevligt på denna sida kan kontakta webmaster@sjoskogen.com.

 

Kalendarium 2018:

Städdag 7/4 10:30. Samling vid vändplanen C.

Gruppledare fördelar arbetet.

 

Årsmöte 19 maj 11:00 i Bergshamra bygdegård.

 

Midsommar: 22 juni, firande som tidigare år.

 

Sjöskogen 50 år! Boka lördagen den 1 september

för stor fest i sjöskogen. Mer info kommer senare.