Kontakt

Ordförande

Per Skärström 201

Sekreterare

Leif Bertilson 16

Kassör

Christer Daweu 109

Vattengruppen

Väg A Eva Schweitz 314

Väg BC Thomas Sundqvist 114

Väg DE Ove Genter 19

Båtsektionen

Mikael Måhl 17

Gruppledare

Väg A Håkan Tidbeck 309

Väg BC Johan Malmberg 107

Väg DE Cristian Karlsson 12