Om Grannsamverkan

Du når oss på e-post:

 

grannsamverkan@sjoskogen.com

 

Är det akut kan du mejla på

 

112@sjoskogen.com

 

det mejlet eftersänds omgående till alla förtroendevalda.

2019.1.103

Grannsamverkan

 

Kontaktpersoner

314 Eva Schweitz

204 Tino Jönsson

114 Harry Polka

011 Lars-Erik Karlsson

014 Katarina Nordal