Våra anläggningar


Årets Städdag

lördag 30 mars

samling kl.10.00

avprickning 09.50-10.00

C-vägen Vändplan

När du prickar av dig får du också reda på var arbetet ska göras.

Om du inte kan vara med på städdagen kontaktar du din gruppledare i god tid så får du en arbetsuppgift som du kan utföra vid annat tillfälle, men försök närvara på städdagen i möjligaste mån.Korvgrillningen sker vid festplatsen kl. 13.15.

Känner du att du vill hjälpa till med grillningen?

Kan du tänka dig att koka kaffe?

Kontakta sekr@sjoskogen.com

2019.1.105