Grönområdet

Vi som är gruppledare i Sjöskogen är:

 

307 Johan Wredstöm

107 Johan Malmberg

010 Anna-Karin Vinterhav

 

Du når oss på e-post:

 

gruppledarna@sjoskogen.com

 

Är det akut kan du mejla på

 

112@sjoskogen.com

 

det mejlet eftersänds omgående till alla förtroendevalda.

2019.1.103

Hem => Våra anläggningar => Grönområdet

Grönområdet

Grönområdet, vägar, diken och fiskerätt

 

Föreningen förfogar över ett mycket stort grönområde som vi tillsammans tar hand om.

När du tar en promenad se gärna över hur terrängen ser ut och om träd behöver fällas eller sly behöver röjas. Likadant bör du ha uppsikt över om det finns växter som behöver tas om hand t.ex. har föreningen ett litet bestånd av den giftiga växten björnloka som föreningen regelbundet kontrollerar tar hand om.

 

Tack vare aktiva medlemmar klipps gräset vid festplatsen och vid föreningens gångstigar regelbundet under sommarhalvåret

 

Trädfällning på grönområdet och allmänning ska inte göras utan kontakt med styrelsen för att undvika de risker som trädfällning och brist på biologisk mångfald innebär för såväl enskilda medlemmar som för föreningen.

 

Vägar och diken

 

De grusade vägarna inom Sjöskogen sköts av en vägsamfällighet dit du betalar en avgift varje år (Tuvängens vägförening).

De vägar och diken som finns i Sjöskogen och framförallt runt din fastighet måste hållas rena från buskar, träd och sly för att de ska fylla sin funktion. Ha för vana att se över de diken du har i anslutning till din fastighet med regelbundenhet så slipper vi senare problem med översvämningar och träd som faller över vägen. Behöver du hjälp eller undrar du hur du ska göra kontakta din vägs gruppansvariga så kan ni gemensamt hitta en lösning.