Hem

2019-01-03

Stormen Alfrida slår till

Stromen Alfrida har medfört stora störningar i el- och vatten-försörjningen i Sjöskogen. Dessutom medför omkullblåsta träd svårigheter med framkomlighet i vårt område

_____________________________

2018-12-05

Välkommen ...

... till vår nya hemsida.

 

Tyvärr tog det längre tid än beräknat att få ordning på vår nya hemsida så vi väljer att lägga ut den trots att den inte är färdig.

 

Så välkommen till röran!

------------------------------------------------------------------

2018-08-31

Hemsidan tar paus

Nu börjar vi vårt stora ombyggnads- och renoveringsarbete med hemsidan.

 

Hemsidan kommer därför att ligga nere ett tag

 

Läs mer

Kalender

 

Vad händer

-------------------------------------------------

lördag 30 mars kl. 10.00

Städdag

 

söndag 31 mars

Motionstiden till årets föreningsstämma går ut

 

lördag 25 maj kl.11.00

Föreningsstämma

 

2019-06-21 kl 14.00

Midsommarfirande

 

Detta har redan hänt

------------------------------------------

2018-09-01

Sjöskogen 50 är

 

2019.1.103

 

Stormen Alfrida

 

Konsekvenserna av stormen Alfrida arbetar nu styrelsen och förtroendevalda intensivt med. Just nu är fokus på att säkerställa röjning och borttagande av de träd och rotvältor som begränsar framkomligheten och/eller utgör risk för sak- eller personskada. En professionell skogsentreprenör med goda vitsord har varit på plats och nu väntar vi på en offert för att kunna ta beslut om åtgärder. Fokus är säkerhet och kostnadseffektivitet.

 

Var uppmärksam när du promenerar runt i området och du ska INTE försöka dig på att fälla träd själv på föreningens mark. Undvik rotvältor!

 

 

Motioner till föreningsstämman

 

sista dagen

den 31 mars

 

Sista dagen för att lämna in motioner till årets förenings-stämma är den 31 mars 2019.

 

Du skickar enklast din motion som mail till info@sjoskogen.com.

 

Annars går det bra med vanlig post till

 

Sjöskogens Samfällighetsförening

c/o Daweu

Skyllbergsgatan 1

124 71 Bandhagen

Föreningsstämman

 

hålls som vanligt på Bergshamra bygdegård och sker i år lördagen den 25 maj kl.11.00.

Städdagen blir den 30 mars

 

Vi samlas på C-vändplan, (men korven blir vid festplatsen) fokuserar helt på stormen Alfrida med röjning och eldning. Vi räknar med man ur huse efter bästa förmåga. Men, det är viktigt att komma ihåg att de svåra och riskabla åtgärderna sköter den entreprenör vi har kontakt med.